Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia historyczne o specjalizacji judaistyka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego jako stypendystka Rothschild Foundation. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu prawa dowodowego w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikację adwokacką odbyłam w Krakowie. Obecnie jestem wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie. W ramach doskonalenia zawodowego brałam czynny udział w wielu polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu prawa karnego oraz kryminalistyki. Na organizowanej przez International Association of Bloodstain Pattern Analysts - VI Europejskiej Konferencji Międzynarodowej Stowarzyszenia Biegłych z zakresu Analizy Śladów Krwawych prezentowałam referat poświęcony polskim osiągnięciom w dziedzinie badania dynamiki padania śladów krwawych. Jestem autorką rozdziału p.t. „Doktor Edward Piotrowski – zapomniany prekursor badań nad dynamiką śladów krwawych” w publikacji naukowej „Paradygmaty Kryminalistyki” pod redakcją prof. dr hab. Józefa Wójcikiewicza oraz prof. dr hab. Violetty Kwiatkowskiej – Wójcikiewicz.

  

   Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z krakowskimi kancelariami adwokackimi zajmującymi się obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego, kancelariami notarialnymi, instytucjami naukowymi oraz pracując w wydziale karnym i sekcji wykonania orzeczeń w krakowskim Sądzie. 

 

    W swojej praktyce zawodowej koncentruję się na prawie karnym i wykroczeniowym (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dowodowej), prawie cywilnym (w szczególności prawo rzeczowe i spadkowe), prawie rodzinnym, prawie gospodarczym, prawie administracyjnym oraz szeroko pojętym prawie cudzoziemców.

 

Posługuję się biegle językiem angielskim, kontynuuję naukę języka hebrajskiego oraz słowackiego.
 

® Copyright 2019 Anna Damulewicz

O mnie

Anna Damulewicz

Adwokat

Kancelaria Adwokacka Anna Damuleiwcz

KANCELARIA ADWOKACKA

536-500-380

biuro@kancelaria-damulewicz.pl

Anna Damulewicz