Kancelaria  oferuje kompleksowe usługi na rzecz wszystkich przedsiębiorców, tj. zarówno spółek oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Kancelaria zapewnia bieżącą i doraźną obsługę, która obejmuje doradztwo we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 

Zakres usług Kancelarii obejmuje m.in:


•    kompleksową obsługę przedsiębiorstw,
•    prowadzenie postępowań rejestrowych (KRS),
•    tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego,
•    organizację zgromadzeń spółek kapitałowych,
•    prowadzenie postępowań sądowych, w szczególności o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał spółek kapitałowych (spółka z o.o. oraz spółka akcyjna), o rozwiązanie spółki oraz wyłączenie wspólnika,
•    prowadzenie postępowań sądowych przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
•    negocjowanie, sporządzanie i weryfikację umów gospodarczych,
•    doradztwo w wyborze sposobu zabezpieczania transakcji finansowych,
•    sporządzanie opinii i informacji prawnych,
•    sporządzanie umów oraz regulaminów pracowniczych,
•    windykację należności oraz reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,

® Copyright 2019 Anna Damulewicz

Kancelaria Adwokacka Anna Damuleiwcz

KANCELARIA ADWOKACKA

536-500-380

biuro@kancelaria-damulewicz.pl

Anna Damulewicz

PRAWO GOSPODARCZE