Kancelaria oferuje szeroki zakres wsparcia w dziedzinie prawa cudzoziemców. Pomoc prawna obejmuje doradztwo na rzecz osób fizycznych zamierzających uregulować prawne aspekty swojego pobytu w Polsce, jak również doradztwo dla przedsiębiorców zatrudniających obcokrajowców.

 

Zakresu usług Kancelaria obejmuje m.in.:

 

  • pomoc i doradztwo przy uzyskaniu wiz oraz zaproszeń
  • pomoc i doradztwo w sprawach nabycia nieruchomości przez cudzoziemca
  • pomoc i doradztwo przy uzyskaniu Karty Polaka oraz w sprawach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. uzyskania:        

® Copyright 2019 Anna Damulewicz

Kancelaria Adwokacka Anna Damuleiwcz

KANCELARIA ADWOKACKA

536-500-380

biuro@kancelaria-damulewicz.pl

Anna Damulewicz

PRAWO CUDZOZIEMCÓW

• zezwolenie na pobyt czasowy

• zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

• zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym    wysokich kwalifikacji

• zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca                  delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP

•  zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej

• zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

• zezwolenia na pobyt czasowy w celu w celu prowadzenia badań naukowych

• zezwolenia na pobyt czasowy w celu dla członków rodzin cudzoziemców

• zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodzin obywatela RP

• pobyt na terytorium RP cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi

• zezwolenia na pobyt stały

                         

  • pomoc i doradztwo w sprawach z zakresu polskiego obywatelstwa, a także reprezentację  w postępowaniu o uzyskanie lub poświadczenie obywatelstwa polskiego
  • pomoc i doradztwo w sprawach dotyczących uzyskania/wymiany prawa jazdy, a także pomoc przy rejestracji pojazdów
  • pomoc i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, otwierania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstw i oddziałów lub tworzenia i rejestracji nowych spółek przez przedsiębiorców zagranicznych
  • reprezentację w postępowaniach w przedmiocie uznania zagranicznych orzeczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wyroków rozwodowych i alimentacyjnych oraz aktów stanu cywilnego